Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Vizija ir misija

 VIZIJA

Besimokanti, saugi, kurianti, bendruomeniška progimnazija, grindžianti ugdymą(si) vertybėmis, mokslo pažanga ir pozityvia lyderyste.

 MISIJA

Taikydama lankstų ugdymo modelį, teikia kokybišką pradinį ir pirmos dalies pagrindinį išsilavinimą, ugdo nuolat besimokantį žmogų, gebantį atrasti savo vietą besikeičiančioje visuomenėje, užtikrina sveiką ir saugią ugdymosi aplinką, padeda pasirinkti tolesnio mokymosi/veiklos kryptį.

Atnaujinta: 2018 12 20