Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto tikslas – užtikrinti tinkamą ir teisingą sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kas padėtų mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

  • Teikia pirmąją medicinos pagalbą;
  • Prižiūri mokinių maitinimą, saugumą (fizinį ir psichologinį);
  • Teikia sveikatinimo konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
  • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus;
  • Teikia informaciją visuomenės sveikatos centrui apskrityje, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka Parsisiųsti

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės, niežų ir kt. ligų tvarka Parsisiųsti

Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kai reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka Parsisiųsti

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašą Parsisiųsti
Atnaujinta: 2017 01 31