Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitos su vaiko gerove susijusios funkcijos.

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Vaiko gerovės komisijos planas Atsisiųsti

„Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ tvarkos aprašas Atsisiųsti 

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018-03-09 įsakymas Nr. 35-156 „Dėl Vaiko gerovės užtikrinimo Kauno miesto ugdymo įstaigose“:

  1. Vaiko gerovės komisijos veikla Parsisiųsti
  2. Krizių valdymo eiga Parsisiųsti
  3. Netinkamo elgesio problemų sprendimo eiga Parsisiųsti
  4. Mokinių švietimo pagalbos teikimo bei ugdymo pritaikymo proceso eigos: I Parsisiųsti, II Parsisiųsti

Atnaujinta: 2019 04 17