Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkės pavaduotoja – Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Vida Jurkevičienė, kūno kultūros mokytoja.

Nariai: visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Vilma Acė, socialinė pedagogė,

Rimantė Bagdonienė, logopedė, spec. pedagogė,

Eglė Vaitenkienė, psichologė,

Aurelija Reinikovienė, socialinė pedagogė,

Aušra Alionytė, pradinių klasių mokytoja,

Edvinas Simonavičius geografijos mokytojas,

Asta Bagdonaitė, mokytojo padėjėja.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitos su vaiko gerove susijusios funkcijos.

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Vaiko gerovės komisijos planas Atsisiųsti

„Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ tvarkos aprašas Atsisiųsti