Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Ugdymo planas

Progimnazijos 2019-2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas.

Bendroji dalis

Progimnazijos 2018-2019 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas.

Bendroji dalis

Lenteles

2018-2019 m.m. 15 ugdymo dienų organizavimas

Ugdymo plano pakeitimai

Ugdymo plano papildymas

Progimnazijos 2017-2018 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas.

Bendroji dalis

Lentelės

Progimnazijos 2016-2017 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planai.

Bendroji dalis

Lentelės

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

Atnaujinta: 2019 08 30