Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Ugdymo planas

Mokyklos 2016-2017 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planai.

Bendroji dalis

Lentelės

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas