Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Tarptautiniai projektai

Mes – Unesco ASPnet mokykla

Neseniai mūsų mokyklą pasiekė džiugi žinia – esame priimti į tarptautinį UNESCO asocijuotų mokyklų tinklą. Tai ne tik garbė, bet ir didelė atsakomybė visai mokyklos bendruomenei.  Tačiau tai suteikia galimybę konsultuotis, mokytis, keistis patirtimi su kitomis  mokyklomis iš daugiau nei 175 pasaulio valstybių.  UNESCO asocijuotų mokyklų moksleiviai raginami aktyviau domėtis savo šalies istorija, kultūra, aplinkosauga, dalyvauti projektuose, dalintis žiniomis ir patirtimi. Mokyklos įsipareigoja vykdyti įvairią veiklą, susijusią su kultūros paveldo, švietimo, mokslo, taikos, kultūrų įvairovės, tolerancijos sklaida. Taigi mūsų mokykla taip pat suplanavo nemažai įvairių renginių, susijusių  būtent su UNESCO veikla ir skelbiamomis vertybėmis. Mūsų pasirinktos sritys –  sveikatos ir prevencinis ugdymas, sporto skatinimas bei  nematerialusis kultūros paveldas. Tikimės, jog į šiuos renginius mielai įsitrauks visa mokyklos bendruomenė, nes dalindamiesi tikromis vertybėmis, gražiomis idėjomis tampame stipresni, įgyjame daugiau žinių ir įvairios patirties.  Taigi linkime visiems aktyvaus ir malonaus bendradarbiavimo ir daug gerų emocijų.

UNESCO veiklos planas 2018-2019 m. m. Parsisiųsti Daugiau informacijos čia

Lions Quest Socialinis emocinis ugdymas (SEU) „Laikas kartu“. Daugiau informacijos rasite čia

Lions Quest Socialinis emocinis ugdymas (SEU)

„Paauglystės kryžkelės“. Daugiau informacijos rasite čia

„Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“

 

Atnaujinta: 2019 03 25