Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Kauno miesto savivaldybės 2, 4 ir 6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) įrankius ataskaita Parsisiųsti

Bendra mokyklos ataskaita Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (2 klasė) 2019 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2019 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (6 klasė) 2019 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (8 klasė) 2019 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2018 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (6 klasė) 2018 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (8 klasė) 2018 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (2 klasė) 2017 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2017 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (6 klasė) 2017 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (8 klasė) 2017 m. Parsisiųsti

2017 m. standartizuotų testų tvarkaraštis Parsisiųsti

Informacija dėl mokinių klausimynų:

4 klasių mokinių klausimynas Parsisiųsti

6, 8 klasių mokinių klausimynas Parsisiųsti

Informacija tėveliams Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (2 klasė) 2016 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2016 m.  Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (6 klasė) 2016 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (8 klasė) 2016 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2015 m. Parsisiųsti

Mokyklos ataskaita (8 klasė) 2015 m. Parsisiųsti

 

Atnaujinta: 2020 02 13