Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Socialinio pedagogo paslaugos

Socialinio pegagogo veiklos kryptys:

  • siekia padėti vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje.;
  • individualiai konsultuoja sunkumų ar problemų turinčius mokinius, jų tėvus, pedagogus;
  • kartu su mokytojais sprendžia mokinių elgesio problemas, rūpinasi jų saugumu tiek mokykloje, tiek šeimoje, vykdo netinkamo elgesio prevenciją;
  • dalyvauja klasių valandėlėse, pedagogų susirinkimuose ir rengia pranešimus jiems aktualiomis temomis;
  • teikia pagalbą šeimai, susidūrusiai su vaikų socialinės raidos sutrikimais;
  • rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo ir mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio klausimais;
  • rengia, dalyvauja projektuose ar programose.

 

Atnaujinta: 2013 03 01