Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Ryšiai su socialiniais partneriais

Socialiniai partneriai:

Ikimokyklinės įstaigos „Etiudas“, „Sadutė“, „Želmenėlis“, „Pasaka“.

Pradinės mokyklos „Panemunės“, M.Valančiaus, „Varpelio“

Pagrindinės mokyklos, progimnazijos, vidurinės mokyklos „Vyturio“ katalikiška, „Versmės“, „Atžalyno“, J.Urbšio katalikiška, A.Stulginskio daugiafunkcis centras

Gimnazijos „Rasos“, A. Smetonos

Aukštosios mokyklos Kauno Kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sporto universitetas


 

Kitos institucijos Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno rajono mokytojų švietimo centras, Ugdymo plėtotės centras, Dainavos seniūnija