Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Psichologo pagalba

Psichologo veiklos kryptys: 

  • moksleivių, jų tėvų ir mokytojų konsultavimas. Tai pagrindinė psichologo veiklos kryptis. Konsultacijų metu aptariami, nustatomi ir sprendžiami moksleivių ar su vaiko ugdymu susiję tėvų (ar globėjų), mokytojų sunkumai, pristatomos bei aptariamos rekomendacijos. Konsultacijų trukmė – nuo 30 iki 45 min. Konsultacijoms siūloma registruotis ir interesantai priimami 208 kabinete (II aukšte);
  • psichologinis įvertinimas. Atliekamas tik moksleiviams, siekiant nustatyti vaiko intelektinės brandos stipriąsias sritis, ugdymosi ar bendravimo sunkumus, įvertinant specialiojo ugdymo poreikius (prieš nukreipiant į Kauno Pedagoginę-psichologinę tarnybą). Psichologinio įvertinimo išvados, apjungtos su informacija, gauta iš tėvų, mokytojų ir paties psichologo stebėjimo. Psichologinis įvertinimas atliekamas tik moksliškai pagrįstomis ir Lietuvoje adaptuotomis metodikomis;
  • psichologinis švietimas. Mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Klasės valandėlių ar organizuotų užklasinės veiklos užsiėmimų metu moksleiviai supažindinami su efektyviais bendravimo, konstruktyviais konfliktų ir problemų sprendimo būdais, įvairiais streso įveikimo metodais;
  • psichologinių problemų prevencija. Rengiamos, organizuojamos ir įgyvendinamos prevencinės priemonės bei programos.
Atnaujinta: 2013 03 01