Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Projektai

Projektas- tai iniciatyva, keičianti situaciją. Tai – iniciatyvos planas (scenarijus). Kiekvienas projektas turi savo „gyvenimo ciklą“.
Pagrindiniai projekto bruožai:

1. Aiškus tikslas ir uždaviniai

2. Tiksliai įvardinti laukiami rezultatai

3. Apribotas tvarkaraštis – griežti terminai

Visi darbai privalo turėti pradžią ir pabaigą. Projekto vykdymo laikas yra numatytas iš anksto ir jo turi būti griežtai laikomasi.

4. Biudžetas

5. Darbas komandoje

Tik gerai veikianti komanda gali sėkmingai įgyvendinti projektą. Išskyrus kai kuriuos išimtinius atvejus, sėkmingai paruoštas ir įgyvendintas projektas yra darnaus ir efektyvaus komandinio darbo rezultatas.

Mokykloje inicijuojami tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai projektai, kurie įgyvendinami mokyklos, miesto, respublikos, tarptautiniu mastu.

Atnaujinta: 2013 03 08