Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Priėmimo sąlygos

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Parsisiųsti

Priėmimo mokytis į Kauno Dainavos progimnaziją tvarka Parsisiųsti

Mokinių priėmimo į Kauno Dainavos progimnaziją komisijos darbo reglamentas Parsisiųsti

Mokyklai priskirta teritorija

Gatvės pavadinimas

Namo numeris

Garažų g. 1, 1A, 1B, 1C, 3, 21, 23
J. Tonkūno g. 3, 5, 5A, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8, 9, 10, 12, 14
K. Šakenio g. 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 52
Partizanų g. 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 63F, 63G, 63H, 63J, 63K, 63L, 63M, 63N, 63R, 67B, 67C, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 106A, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 144
Pasimatymo aklg. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67
Pramonės pr. 20, 20A, 20B, 20C, 20P, 22, 24, 24A, 24B, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 28, 30, 32, 36, 36A, 36P, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 48
Savanorių pr. 404A, 404B, 404D, 404G, 404H, 406, 406A, 406B, 406C, 406D, 408, 408C, 410
Taikos pr. 117, 117A, 117B, 119, 119A, 119B, 121, 123, 125, 125A, 125B, 125D, 125F, 127, 127A, 127B, 127C, 127D, 127E, 127F, 127G, 127H, 127K, 127L, 127M, 129, 129A, 129C, 129D, 131, 131A, 131B, 131C, 131D, 131E, 131F, 131G, 131H, 133
V. Krėvės pr. 80A, 80B, 80E, 80F, 81, 82A, 82B, 82C, 82M, 83, 84, 84A, 85, 85A, 85B, 87, 89, 90, 91, 91A, 92, 93, 94, 95, 97, 97A, 97B, 97C, 97D, 97E, 97F, 97G, 97H, 97K, 97M, 97N, 97P, 98, 98A, 98B, 98P, 99C, 100, 102, 104, 104A, 104B, 104C, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H, 104I, 104J, 104K, 104L, 104M, 104N, 104O, 104P, 104R, 104S, 104T, 104U, 104V, 104X, 104Y, 104Z, 106C, 108, 108A, 108B, 108C, 108D, 110, 110A, 110C, 110D, 110H, 110K, 110L, 110M, 110N, 110R, 110S, 110T, 110V, 112, 112A, 112B, 114, 114A, 114B, 114C, 114D, 114F

Prašymai į pirmąsias klases 2017-2018 m. m. priimami nuo 2017 m. vasario 20 d. 13 valandos.

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje (116 kab.) Partizanų g. 118, Kaunas

Dokumentų priėmimo laikas:

I, II, III, IV    8.00 – 16.45 (be pietų pertraukos)

V 8.00 – 15.45 (be pietų pertraukos)

Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, progimnazijos direktorei pateikia:

Priimant į pirmą klasę reikalingi dokumentai:

  • Prašymas (pildomas raštinėje);
  • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą;
  • Gimimo liudijimas ar kitas asmens dokumentas, kopija;
  • 2 foto nuotraukos (2,5 cm × 3,0 cm).

Priimant į kitas klases reikalingi dokumentai:

  • Prašymas (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), prašymas pildomas raštinėje;
  • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą;
  • Vaiko gimimo liudijimas ar kitas asmens dokumentas, kopija;
  • Foto nuotrauka (2,5 cm × 3,0 cm);
  • Mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar išsilavinimo pažymėjimas.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys į progimnaziją priimami tik į laisvas vietas.