Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Priėmimo sąlygos

Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota  gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

PRAŠYMAI PRADĖTI MOKYTIS KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO  IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS PRADEDAMI REGISTRUOTI ELEKTRONINIU BŪDU PER SAVIVALDYBĖS INTERNETINĘ SVETAINĘ (https://imokykla.kaunas.lt)  TIK NUO 2018 M. KOVO 7 D. 12 VALANDOS. JEI KILTŲ SUNKUMŲ PILDANT PRAŠYMUS, MOKYKLA PASIRUOŠUSI JUMS PADĖTI.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti  pasirinktoje mokykloje.

Vartotojo vadovas kaip pasitikrinti paduotą prašymą per sistemą Parsisiųsti

AKTUALI INFORMACIJA TĖVAMS - http://www.kaunas.lt/2018/03/naujienos/busimu-pradinuku-tevams-kaune-nebereikes-naktimis-budeti-prie-mokyklu/

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Parsisiųsti

Mokinių priėmimo mokytis progimnazijoje komisija:

Pirmininkas – Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius  – Aurelija Reinikovienė, mokinių tarybos kuratorė.

Nariai: Dainius Ulys, mokytojas, kompiuterių sistemų specialistas;

Alfreda Petrošienė, progimnazijos tarybos pirmininkė;

Gražina Laurinavičiūtė, progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė

Priėmimo mokytis į Kauno Dainavos progimnaziją tvarka Parsisiųsti

Mokinių priėmimo į Kauno Dainavos progimnaziją komisijos darbo reglamentas Parsisiųsti

Mokyklai priskirta teritorija 2018 m. kovo 1 d. duomenimis. Tie, kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, sistema gali jų neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro balandžio pradžioje (t.y. kiekvieno mėn. pradžioje). Eilė pasislinks automatiškai. Anuliuoti ir koreguoti (keisti) prašymus galima tik konkrečioje mokykloje. Mokykla galės keisti tik į ją paduotą prašymą.

Gatvė 

Į teritoriją įeinantys adresai

Garažų g. 1, 1A, 1B, 1C, 3, 21, 23
J. Tonkūno g. 3, 5, 5A, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8, 9, 10, 12, 14
K. Šakenio g. 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 52
Partizanų g. 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 63F, 63G, 63H, 63J, 63K, 63L, 63M, 63N, 63R, 67B, 67C, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 106A, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 144
Pasimatymo aklg. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67
Pramonės pr. 20, 20A, 20B, 20C, 20P, 22, 24, 24A, 24B, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 28, 30, 32, 36, 36A, 36P, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 48
Savanorių pr. 404A, 404B, 404D, 404G, 404H, 406, 406A, 406B, 406C, 406D, 408, 408C, 410
Taikos pr. 117, 117A, 117B, 119, 119A, 119B, 121, 123, 125, 125A, 125B, 125D, 125F, 127, 127A, 127B, 127C, 127D, 127E, 127F, 127G, 127H, 127K, 127L, 127M, 129, 129A, 129C, 129D, 131, 131A, 131B, 131C, 131D, 131E, 131F, 131G, 131H, 133
V. Krėvės pr. 80A, 80B, 80E, 80F, 81, 82A, 82B, 82C, 82M, 83, 84, 84A, 85, 85A, 85B, 87, 89, 90, 91, 91A, 92, 93, 94, 95, 97, 97A, 97B, 97C, 97D, 97E, 97F, 97G, 97H, 97K, 97M, 97N, 97P, 98, 98A, 98B, 98P, 99C, 100, 102, 104, 104A, 104B, 104C, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H, 104I, 104J, 104K, 104L, 104M, 104N, 104O, 104P, 104R, 104S, 104T, 104U, 104V, 104X, 104Y, 104Z, 106C, 108, 108A, 108B, 108C, 108D, 110, 110A, 110C, 110D, 110H, 110K, 110L, 110M, 110N, 110R, 110S, 110T, 110V, 112, 112A, 112B, 114, 114A, 114B, 114C, 114D, 114F

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-68 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis paskyrimo“ Parsisiųsti

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai:

1. pagal priešmokyklinio ugdymo programą čia

2. pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) čia

3. pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) čia

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje (116 kab.):

I, II, III, IV    7.30 – 17.00 (be pietų pertraukos)

V 7.30 – 16.00 (be pietų pertraukos)

Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, progimnazijos direktorei pateikia:

Priimant į pirmą klasę reikalingi dokumentai:

  • Prašymas (pildomas elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt);
  • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą;
  • Gimimo liudijimas ar kitas asmens dokumentas, kopija;
  • 2 foto nuotraukos (2,5 cm × 3,0 cm).

Priimant į kitas klases reikalingi dokumentai:

  • Prašymas (prašymas pildomas elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt);
  • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą;
  • Vaiko gimimo liudijimas ar kitas asmens dokumentas, kopija;
  • Foto nuotrauka (2,5 cm × 3,0 cm);
  • Mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar išsilavinimo pažymėjimas.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys į progimnaziją priimami tik į laisvas vietas.

Atnaujinta: 2018 03 08