Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Priėmimo sąlygos

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Parsisiųsti

Priėmimo mokytis į Kauno Dainavos progimnaziją tvarka Parsisiųsti

Mokinių priėmimo į Kauno Dainavos progimnaziją komisijos darbo reglamentas Parsisiųsti

Prašymai į pirmąsias klases 2017-2018 m. m. priimami nuo 2017 m. vasario 20 d. 13 valandos.

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje (116 kab.) Partizanų g. 118, Kaunas

Dokumentų priėmimo laikas:

I, II, III, IV    8.00 – 16.45 (be pietų pertraukos)

V 8.00 – 15.45 (be pietų pertraukos)

Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, progimnazijos direktorei pateikia:

Priimant į pirmą klasę reikalingi dokumentai:

 • Prašymas (pildomas raštinėje);
 • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą;
 • Gimimo liudijimas ar kitas asmens dokumentas, kopija;
 • 2 foto nuotraukos (2,5 cm × 3,0 cm);
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (norintys pasinaudoti prioritetu).

Priimant į kitas klases reikalingi dokumentai:

 • Prašymas (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), prašymas pildomas raštinėje;
 • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą;
 • Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (norintys pasinaudoti prioritetu);
 • Vaiko gimimo liudijimas ar kitas asmens dokumentas, kopija;
 • Foto nuotrauka (2,5 cm × 3,0 cm);
 • Mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar išsilavinimo pažymėjimas.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys į progimnaziją priimami tik į laisvas vietas.