Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Planavimo dokumentai:

1. Strateginis planas

2. Metinis veiklos planas

3. Ugdymo planas

4. Mėnesių renginių planas