2020 04 22 Pamoka su mama

4d klasėje vyko netradicinė pamoka, kurioje dailės ir technologijų pamoką vedė Gintautės mama. Ji mokė vaikus, kaip pasigaminti velykinę dekoraciją. Vaikai susipažino su kiaušinių marginimo ženklais, raštais, aiškinosi, ką jie simbolizuoja ir patys pasigamino spalvotus margučius iš popieriaus. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, kurie ir toliau bendradarbiauja, nuoširdžiai domisi vaiku, jo mokymusi, pasiekimais ir rūpesčiais. Linkime visiems pavasarinio džiaugsmo, saulės, šilumos ir gėrio darbuose.


2020 04 22 Akcija „Ačiū Lietuvos medikams“

Kol Lietuvos medikai kaunasi už mūsų visų gyvybes, rizikuodami savomis, Vilniaus miesto savivaldybė pakvietė visus padėkoti medikams laiškais ir piešiniais. Mūsų progimnazijos Mokinių tarybėlė ir 4d klasės mokiniai prisijungė prie šios gražios iniciatyvos ir taria Jums, medicinos darbuotojai, nuoširdžiai „Ačiū“. Mokinių piešiniai patalpinti simbolinėje padėkų medikams lentoje www.aciumedikams.lt. Apsilankykite!


2020 04 22 Tarpdalykinė teminė integracija „Pasaulis”. 5 klasė

5a klasės mokiniai sinchroninėje lietuvių literatūros pamokoje (mokytoja Albina Kalvinskaitė) prisiminė perskaityto grožinės literatūros kūrinio pristatymo planą, pagrindinius ir antraeilius veikėjus, daug dėmesio skyrė kartais nenuspėjamiems ar sunkiai paaiškinamiems veikėjų tarpusavio santykiams, aplinkai, kurioje jie gyvena. Mokiniai pagal duotą planą kūrė savarankiškai perskaitytos knygos aprašymą ir išsiuntė mokytojai. 5c klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Auksė Urbonienė) aptarė paslaptingą ir išmintingą pasakų pasaulį, susipažino su
Plačiau…


2020 04 22 Tarpdalykinė teminė integracija „Pasaulis“. 6 klasė

6b klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Auksė Urbonienė), kartodami daiktavardžio gramatinius požymius, apibūdino pasaulį daiktavardžiais, mokydamiesi aprašymo aprašė gražiausią pasaulio (naudodamiesi nuotraukomis internete) kraštovaizdį arba pro langą matomą vaizdą, nagrinėdami eilėraštį susipažino su eilėraščio pasauliu,mokėsi atpažinti lyrinio subjekto nuotaiką, aptardami peizažą susipažino su pasaulinio garso kompozitoriumi ir dailininku K.M. Čiurlioniu, ieškojo jo paveiksluose paslėpto ženklo, aprašė ir iliustravo Kauną – pasaulio miestą – turistui.
Plačiau…