2019 02 20 Mokslo laboratorijos mažiesiems

Šiandien mūsų progimnazijos mokytojai sulaukė mažųjų draugų iš lopšelių-darželių „Želmenėlis“ ir „Sadutė“. Ugdytiniai apsilankė įvairiose Mokslo laboratorijose: garso, sporto, robotikos, išmaniojoje, vaizdo ir skaitymo. Mažieji mūsų draugai buvo labai žingeidūs, drąsiai dalyvavo įvairiose veiklose. Džiaugiamės kartu praleistu laiku ir lauksime visų sugrįžtant!


2019 02 20 Metodinė diena mokytojams

Kol mūsų mokiniai ilsisi, mokytojai mokosi. Metodinės dienos metu buvo aiškinamasi, kaip padėti mokiniams mokytis, paskatinti prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, mokyti planuoti laiką ir veiklas, pamatuoti savo emocijas emometru. Buvo analizuoti tyrimo apie mokytojų savijautą darbe rezultatai, aptartos galimybės dar geriau pažinti kiekvieną mokinį susipažįstant su sąsiuvinio „Auga asmenybė. II pakopa“ užrašais.