Kauno Dainavos vidurinė mokykla
2017 10 18 Diskusija apie priklausomybių žalą

Kauno Dainavos progimnazija sulaukė lektoriaus Roberto Palionio iš Krizių centro. Lektorius vedė paskaitas priklausomybių prevencijos temomis 5-8 klasių mokiniams. Mokiniai diskutavo apie priklausomybes, jų žalą vaikų ir suaugusiųjų organizmui.


2017 10 18 Tarpdalykinė teminė integracija. Pirmoji septintokų pamoka

Jau trečius metus mūsų progimnazijoje vyksta tarpdalykinės teminės integracijos pamokų savaitės. Šiemet visuminio mokymo principai įžengė ir į septintą klasę. Pirmosios septintokų savaitės tema -  „Žmogaus galios“. Septintų klasių mokiniai pamokų metu įsigilins į žmogaus fizines, kūrybines ir dvasines galias, aiškinsis žmogaus galimybes ir ryšį su aplinka. Sužinos, kiek daug žmogus gali… Pirmoji ciklo pamoka vyko aktų salėje, kur visus džiugino Kauno Cirko studija. Cirko
Plačiau…


2017 10 16 Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Kasmet spalio 10 minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Mūsų progimnazijoje visą savaitę vyko akcija „Pasižadėjimas sau“. Pasižadėjimus sau rašė ir mokiniai, ir mokyklos darbuotojai. Jie sudėti į stiklainius, kurie yra eksponuojami pirmo aukšto foje.


2017 10 16 Teminė integracija 5-ose klasėse

Teminės integracijos savaitę pradėję bendrais pusryčiais, penktokai ir toliau dirbo visų dalykų pamokose nagrinėdami  temą “Tapti savimi“. Integruotų pamokų ciklo ,,Tapti savimi‘‘ apibendrinamoji lietuvių kalbos pamoka ,,Lietuvos etnografinių regionų ypatumai‘‘  5a klasėje (mokytoja Albina Kalvinskaitė) vyko integruojant žinias, įgytas technologijų ir literatūros pamokose. Remdamiesi faktais bei asmenine patirtimi, mokiniai kalbėjo apie Lietuvos etnografinius regionus, tautinius drabužius, kalendorines šventes. Susidomėję apžiūrėjo ir komentavo stenduose minėta tema pateiktą medžiagą,
Plačiau…