2020 06 15 Tarpdalykinė teminė integracija “Aplinka”. 8 klasė

Antrą birželio savaitę 5-8 klasės vykdė tarpdalykinę teminę integraciją “Aplinka”. Ši tema pasirinkta todėl, kad 1972 m. gruodžio 15 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja birželio 5-ąją paskelbė Pasauline aplinkos apsaugos diena, skirta paskatinti aplinkos apsaugą visame pasaulyje. Mūsų progimnazija, priklausydama Tarptautiniam UNESCO mokyklų tinklui, irgi mini šią datą, tad šiemet laikėmės tradicijų net ir nuotolinio mokymosi metu. Lietuvių kalbos pamokose 8b klasės mokiniai (mokytoja
Plačiau…


2020 06 15 Pilietinė iniciatyva „Vilties aitvaras“

Šiemet minime 79-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną 1941-ųjų birželio savaitę iš Lietuvos sovietinė valdžia ištrėmė apie 17 5000 žmonių. Dainavos progimnazijos bendruomenė, minėdama Gedulo ir vilties dieną, prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“. Integruotų lietuvių kalbos, istorijos, dailės ir informacinių technologijų pamokų metu, integruotos savaitės „Aplinka“ veiklose 5-8 klasių mokiniai skaitė, diskutavo, klausėsi  tremtinių atsiminimų, žiūrėjo šiuolaikinių ekspedicijų po trėmimų vietas vaizdo įrašus, kalbino
Plačiau…


2020 06 15 Vaikų ugdymas šeimoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d.  nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios vaikai gali būti mokomi šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Taip įgytas išsilavinimas prilyginamas gautam mokykloje. Daugiau informacijos dėl ugdymo šeimoje rasite čia


2020 06 15 Dėkojame Mokytojams!

Mokykloms baigiant mokslo metus Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su visais dėkoja nuostabiems mokytojams ir mokyklų bendruomenėms už jų darbą karantino metu, linki gražios vasaros ir daug šypsenų! Daugiau padėkų mokytojams, darželių auklėtojams ir mokyklų vadovams iš visos Lietuvos mokyklų bei darželių rasite svetainėje www.dekojamemokytojams.lt.