2019 11 26 Edukaciniai užsiėmimai bibliotekoje

Edukacinis centras „Saulėtekis“ pakvietė mūsų mokinius į Kauno miesto savivaldybės V.Kudirkos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių Dainavos apsilankyti edukaciniuose renginiuose „Statome viduramžių pilį“, „Statome pilį ant piliakalnio“. Lapkričio 25 d.  šiame renginyje dalyvavo 4c klasės mokiniai. Jie statė viduramžių piliakalnius, turėjo galimybę susipažinti su senoviniais daiktais.


2019 11 26 Tarpdalykinė teminė integracija „Mokslas“. 7 klasė

Lietuvių literatūros pamokoje 7a klasės mokiniai (mokytoja Albina Kalvinskaitė) pratęsė pažintį su Antuano de Sent Egziuperi kūriniu „Mažasis princas“. Dirbdami porose ir individualiai mokiniai skaitė kritinio straipsnio ištraukas, aiškinosi tarptautinių žodžių reikšmę, bandė išskirti svarbiausias mintis, jas sugrupuoti pagal būsimo rašinio struktūrą. Sudėtingesnės literatūros skaitymas ir analizavimas – tai pažintis su moksline literatūra. 7b klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Auksė Urbonienė), besimokydami informacijos rinkimo
Plačiau…


2019 11 26 Karinės – patriotinės dainos konkursas

Lapkričio 20 d. progimnazijos vokalinis ansamblis „Dainava” dalyvavo Vytauto Didžiojo karo muziejuje vykusiame Kauno miesto ir Kauno rajono mokyklų 6–12 kl. moksleivių karinių – patriotinių dainų konkurse. Konkurse pasirodė 27 vokaliniai ansambliai ir solistai iš įvairių Kauno bei rajono mokyklų. Konkurso tikslas – puoselėti mokinių patriotiškumą, pilietiškumą ir istorinę atmintį, skatinti mokinių saviraišką, atvirumą ir bendradarbiavimą, stiprinti Vytauto Didžiojo muziejaus ir Kauno miesto bei rajono
Plačiau…


2019 11 26 Pažintis su rašytoju L. Bitvinsku

Lapkričio 22 d. 4c ir 4d klasės mokiniai dalyvavo Penktojo nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureato Lino Bitvinsko eilėraščių knygelės „Kodėl miške švilpauti negalima“ pristatyme. Autorius skaitė eilėraščius apie įvairias mitines būtybes: laumes, pelkių bobas, maumus ir kitus babaušius, paaiškino vaikams, kodėl miške negalima švilpauti, kas vaikų gali tykoti tamsiose kambario pakampėse, šulinio dugne ar prie upės. Knygelė skirta Vietovardžių metams paminėti ir išleista labdaros ir
Plačiau…