Kauno Dainavos vidurinė mokykla
2018 01 10 Netradicinė veikla

Sausio 5 d. pradinių klasių mokiniams buvo kitokia, nes jiems skirta veikla vyko Lėlių teatre. Dar šventiškai nusiteikę mokiniai žiūrėjo spektaklį ,,Kalėdinė pasaka“, o su Kalėdų seneliu smagiai žaidė žaidimus.


2018 01 05 Būsimų pirmokų tėvelių dėmesiui!

Sausio 17 d. 18.00 val. būsimus pirmokus ir jų tėvelius kviečiame į susitikimą aktų salėje su pradinių klasių mokytojomis – Daiva, Ramune, Marija ir mokyklos administracija.


2018 01 04 Vaidinimas „Stebuklinga pirštinė“

Dramos būrelį lankantys mokiniai pakvietė pradinių klasių mokinius į šventinį rytmetį ir parodė vaidinimą „Stebuklinga pirštinė“. Žiūrovai taip pat galėjo dalyvauti vaidinime: norintys mokiniai galėjo padeklamuoti eilėraštį arba dainuoti dainą.


2017 12 28 Pedagogų išvyka į Dubingius

Progimnazijos mokytojai tiki patyriminio mokymo bei integruoto dalykinio ugdymo nauda – tai reikalinga sėkmingam ugdymui(si) siekiant aukštų mokinių mokymosi pasiekimų. Kol mokiniai atostogauja, tobulindami savo profesinę mokinių motyvavimo bei mokytojo bendrąją bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, gruodžio 27 dieną mokytojai dalyvavo patyriminėje edukacinėje programoje „Pažintinės-kultūrinės veiklos organizavimas ežerų ir ramybės krašte“. Jie lankė Dubingių piliakalnį, ant kurio po Žalgirio mūšio Vytautas buvo pastatęs bažnyčią, kuri vėliau
Plačiau…