Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Numatomas priimamų mokinių skaičius

Mokykla vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

Numatomas mokinių ir klasių komplektavimas 2018-2019 m. m. Parsisiųsti

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ Parsisiųsti ir jo 4 priedas Parsisiųsti

Atnaujinta: 2018 03 06