2020 03 12 Tėvelių dėmesiui

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, informuoju, kad nuo 2020-03-13 iki 2020-03-27 mokinių pavasario atostogos. Direktorė


2020 03 12 Gamtos mokslų renginys

Kovo 5 d. 8a kl. mokinys Ervinas Rimkevičius ir 8b kl. mokinys Nojus Paulius Kedys dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų 8–9 kl. mokinių Kauno miesto gamtos mokslų šventėje “Kūrybos ir eksperimentų sala”, kuri vyko Kauno „Santaros“ gimnazijoje. STEAM laboratorijoje mokiniai atliko praktikos darbą „Matomas – nematomas pasaulis“. Naudodami  įvairias priemones aiškinosi regėjimo sutrikimų priežastis ir kokiais lęšiais galima koreguoti toliaregystę bei trumparegystę. Atlikdami praktines kūrybines užduotis mokiniai
Plačiau…


2020 03 12 SEU olimpiada „Dramblys“

Kovo 2-6 d. Dainavos progimnazijoje pirmą kartą vyko SEU olimpiada „Dramblys“, skirta penktų-šeštų klasių mokiniams. Dirbdami grupelėse mokiniai parodė savo gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Jie noriai atliko užduotis, nuoširdžiai dalijosi mintimis ir jausmais, diskutavo. Vaikai parodė  socialinį sąmoningumą ir galėjimą būti empatiškais. Po olimpiados visi buvo pakiliai nusiteikę, laimingi, nes geru ir padrąsinančiu žodžiu galėjo padėti nuliūdusiam, įžeistam, pavargusiam, išsigandusiam, nusivylusiam ar vienišam žmogui. Mokinius konsultavo
Plačiau…


2020 03 12 Pamoka laboratorijoje

2020-03-10 3b klasės mokiniams (mokytoja Gražina Laurinavičiūtė) ir 3c klasės mokiniams (mokytoja Aušra Alionytė) pasaulio pažinimo pamokos vyko mūsų progimnazijos laboratorijoje. Biologijos ir chemijos mokytoja Vilija Domatienė ir fizikos mokytoja Alfreda Petrošienė parodė mokiniams naudingų iškasenų pavyzdžius, kartu su mokiniais aptarė, kur naudojama nafta ir jos produktai, durpės, sapropelis, geležies rūda, klintys, granitas, gipsas, gintaras. Pradinukams buvo įdomu sužinoti, kodėl durpėse nėra puvimo bakterijų, kaip
Plačiau…