2020 03 25 Rekomendacijos tėvams

Dėl pasaulyje susiklosčiusių aplinkybių mūsų progimnazija nuo kovo 30 d. pradeda mokymą(si) nuotoliniu būdu. Kad jis vyktų sklandžiai, reikalingas didelis tėvų palaikymas, mokinių atsakingumas. Itin daug priklauso būtent nuo tėvų supratingumo ir mokymosi galimybių užtikrinimo savo vaikams, todėl: Mokinys turi turėti priemonę, kuria galėtų naudotis: kompiuterį, planšetę, mobilų telefoną. Mokiniui turi būti prieinamas interneto ryšys. Galbūt prireiks vaizdo kameros, ausinių, mikrofono – tai priklauso nuo
Plačiau…


2020 03 19 Dėmesio – karantinas!

Mokykla uždaryta dėl COVID-19 viruso grėsmės. Nuo 2020 m. kovo 16 d. įstaigos veikla vykdoma nuotoliniu būdu. Mokiniams nuo 2020-03-16 d. iki 2020-03-27 d. skiriamos pavasario (Velykų) atostogos. Skubiais klausimais konsultuotis telefonais: raštinė – 8 37 31 20 24, 8 679 57150, elektroniniu paštu: dainavosvm@dainava.kaunas.lm.lt direktorius – 8 37 31 20 24, 8682 15375, elektroninis paštas: jolanta.vengaliene@dainavosprogimnazija.lt direktoriaus pavaduotojos ugdymui: violeta.trakinskiene@dainavosprogimnazija.lt rima.zvirbliene@dainavosprogimnazija.lt aurelija.reinikoviene@dainavosprogimnazija.lt aukse.urboniene@dainavosprogimnazija.lt direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Plačiau…


2020 03 17 Tarpdalykinė teminė integracija „Lietuvos valstybė“. 5 klasė

Teminės integracijos pamokų savaitę „Lietuvos valstybė“ (kryptis „Aš ir mano Lietuva“) penktokai pradėjo įvadine pamoka aktų salėje. Pamoką vedė muzikos mokytoja Giedrė Gapšytė ir  „Muzikos mylėtojų klubo“ narės 8b klasės mokinė Gabija Andriukaitytė ir 7a klasės mokinė Meda Stravinskaitė. Pamokos metu mokiniai  gilino žinias apie Lietuvos valstybę ir jos muzikos kultūrą, aktyviai atsakinėjo į klausimus, prisiminė, kaip susikūrė Lietuvos valstybė, sužinojo, kas buvo Lietuvos valdytojai, prezidentai, sostinės,
Plačiau…


2020 03 17 Tarpdalykinė teminė integracija „Lietuvos valstybė“. 6 klasė

Lietuvių kalbos ugdymo pamokose 6 ab kl. mokiniai (mokytoja Albina Kalvinskaitė) susipažino su interviu kūrimo reikalavimais, aptarė pateiktus pavyzdžius ir kūrė interviu. Dirbdami porose mokiniai „kalbino“ žymius Lietuvos žmones, tobulino dialogo nuoseklumo bei taisyklingos kalbos vartojimo įgūdžius.   6b klasės moksleiviai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Auksė Urbonienė), mokydamiesi samprotavimo, rašė samprotavimo tekstą pagal sutartus reikalavimus „Kaip reikia mylėti tėvynę“, deklamavo A.Baranausko „Anykščių šilelio“ ištraukas prisimindami nuostabią Lietuvos
Plačiau…