Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Veiklos kokybės įsivertinimas

Mokyklos pažangos ataskaita už 2019 m.

2020-2021 m. m. atlikto giluminio įsivertinimo rezultatai Atsisiųsti

2020-2021 m. m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas Atsisiųsti

2019-2020 m. m. atlikto giluminio įsivertinimo rezultatai Atsisiųsti

2019-2020 m. m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas Atsisiųsti

2018-2019 m. m. atlikto giluminio įsivertinimo rezultatai Atsisiųsti

2018-2019 m. m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas Atsisiųsti

2017-2018 m. m. atlikto giluminio įsivertinimo rezultatai Atsisiųsti

2017-2018 m. m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas Atsisiųsti

2016-2017 m.m. atlikto giluminio įsivertinimo rezultatai Atsisiųsti

2016 – 2017 m. m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas Atsisiųsti

2015-2016 m.m. atlikto giluminio įsivertinimo rezultatai Atsisiųsti

2015-2016 m. m. atlikto plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai Atsisiųsti

2014-2015 m. m. giluminio įsivertinimo rezultatai Atsisiųsti

2014-2015 m. m. atlikto plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai Atsisiųsti

 

 

Atnaujinta: 2021 06 22