Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokslo metų trukmė, atostogų datos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2018-2019 M. M.

2018–2019 mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas 1-8 klasių mokiniams prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi: 1-4 klasių mokiniams 2019 m. birželio 7 d., 5-8 klasių mokiniams  2019 m. birželio 21 d.  Mokslo metai skirstomi pusmečiais (direktoriaus 2018-06-18 įsakymas Nr. V-138), kurių trukmė tokia:

1-4 klasės: pirmas pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 25 d., antras pusmetis nuo sausio 28 d. iki birželio 7 d.

5-8 klasės: pirmas pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 25 d., antras pusmetis nuo sausio 28 d. iki birželio 21 d.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 35 savaitės, 5-8 klasių mokiniams – 37 savaitės. Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.
Vasaros atostogos 1-4 kl. – 2019 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.,5-8 kl. – 2019 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Atnaujinta: 2018 06 27