Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokslo metų trukmė, atostogų datos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 M. M.

2019–2020 mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas 1-8 klasių mokiniams baigiasi:

1-4 klasių mokiniams 2020 m. birželio 9 d.;

5-8 klasių mokiniams – 2020 m. birželio 23 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais (Mokytojų tarybos posėdžio 2019-06-07 protokolas Nr. S1-05), kurių trukmė tokia:

pirmas pusmetis 1-8 kl. mokiniams nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. sausio 24 d.;

antras pusmetis: 1-4 kl. mokiniams  nuo 2020 m. sausio 27 d. iki 2020 m. birželio 9 d.;

5-8 kl. mokiniams nuo 2020 m. sausio 27 d. iki 2020 m. birželio 23 d.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 35 savaitės, 5-8 klasių mokiniams – 37 savaitės. Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Vasaros atostogos:

1-4 klasių mokiniams nuo 2019-06-10 iki 2019-08-31;

5-8 klasių mokiniams nuo 2019-06-25 iki 2019-08-31.

Atnaujinta: 2019 08 30