Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokslo metų trukmė, atostogų datos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 M. M.

2017–2018 mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas 1-8 klasių mokiniams prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi: 1-4 klasių mokiniams 2018 m. gegužės 31 d., 5-8 klasių mokiniams – 2018 m. birželio 15 d.  Mokslo metai skirstomi pusmečiais (direktoriaus 2017-06-16 įsakymas Nr. V-148), kurių trukmė tokia: pirmas pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 23 d.; antras pusmetis –  nuo sausio 24 d. iki ugdymo proceso pabaigos.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 34 savaitės, 5-8 klasių mokiniams – 36 savaitės. Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Vasaros atostogos:

1-4 klasių mokiniams nuo 2018-06-01 iki 2018-08-31,

5-8 klasių mokiniams nuo 2018-06-18 iki 2018-08-31 (direktoriaus 2017-06-16 įsakymas Nr. V-148).