Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokslo metų trukmė, atostogų datos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 M. M.

2020–2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas 1-8 klasių mokiniams baigiasi:

1-4 klasių mokiniams 2021 m. birželio 16 d.;

5-8 klasių mokiniams – 2021 m. birželio 23 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais (Mokytojų tarybos posėdžio 2020-06-05 protokolas Nr. S1-04), kurių trukmė tokia:

pirmas pusmetis 1-8 kl. mokiniams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. sausio 22 d.;

antras pusmetis: 1-4 kl. mokiniams  nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. birželio 16 d.;

5-8 kl. mokiniams nuo 2021 m. sausio 25 d. iki 2021 m. birželio 23 d.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 35 savaitės, 5-8 klasių mokiniams – 37 savaitės. Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos (1-4 kl.) 2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos (5-8 kl.) 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Vasaros atostogos:

1-4 klasių mokiniams nuo 2021-06-17 iki 2021-08-31;

5-8 klasių mokiniams nuo 2021-06-24 iki 2021-08-31.

Atnaujinta: 2021 04 22