Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokslo metų trukmė, atostogų datos

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2016-2017 M. M.

2016–2017 mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas 1-8 klasių mokiniams prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi: 1-5 klasių mokiniams 2017 m. gegužės 30 d., 6-8 klasių mokiniams- 2017 m. birželio 2 d. Mokslo metai skirstomi pusmečiais (direktoriaus 2016 – 06 – 21 įsakymas Nr. V-137), kurių trukmė tokia: pirmas pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 20 d.; antras pusmetis –  nuo sausio 23 d. iki ugdymo proceso pabaigos. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 1-5 klasių mokiniams – 32 savaitės, 6-8 klasių mokiniams – 34 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Mokinių atostogos:

2016–2017 mokslo metai:

Rudens

2016-10-31–2016-11-04

Žiemos

2016-12-27–2017-01-06, 02-17 (6-8 klasės)

Pavasario (Velykų)

2017-04-10–2017-04-14

Vasaros

2017-05-31(06-05)–2017-08-31

papildomoms atostogoms 1-5 klasių mokiniams, suderinus su jų tėvais, skiriama 10 ugdymosi dienų (Mokyklos tarybos posėdžio 2016-06-21 protokolas Nr.S-05):

Papildomos atostogos 2016–2017 mokslo metais:

Žiemos

2016-12-22–2016-12-23

Žiemos

2017-02-13-2017-02-17

Pavasario (Velykų)

2017-04-18–2017-04-21