Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokinių taryba

Progimnazijoje veikia mokinių taryba. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems progimnazijos mokiniams. Mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių mokiniai, kurie nori lavinti lyderio igūdžius, organizacinius gebėjimus. Mokinių taryba renkama vieniems mokslo metams. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka mokinių tarybos nariai.

Mokinių taryba:

 • pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
 • priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
 • bendradarbiauja su progimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
 • inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;
 • padeda organizuoti žalingų įpročių prevenciją, propoguoja sveiko gyvenimo būdą, skatina kurta emociškai saugaus bendravimo ir bendradarbiavimo aplinką;
 • bendradarbiauja, padeda bendraamžiams ir kuruoja jaunesnes klases;
 • formuoja socialinius įgūdžius, komunikacinius, organizacinius, kritinio mąstymo gebėjimus, gebėjimą dirbti komandoje;
 • skatina tinkamą moksleivių užimtumą, organizuoja ir veda įvairius renginius;
 • organizuoja ir dalyvauja įvairiuose projektuose, akcijose.

Mokinių tarybėlė, ją sudaro 2-4 klasių mokiniai, kurie nori aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose, turintys dauga naujų idėjų ir iniciatyvų. Mokinių tarybėlė renkama vieneriems mokslo metams. Mokinių tarybėlės nariai renkasi ne mažiau, kaip vieną kartą per savaitę aptarti artėjančius renginius, kitas vykdomas veiklas ir kt.. Mokinių tarybėlei vadovauja mokinių tarybėlės pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka mokinių tarybėlės nariai.

Mokinių tarybėlė:

 • pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę veiklą;
 • bendradarbiauja su progimnazijos Mokinių taryba;
 • skatina mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą ir suvienija juos bendrai veiklai;
 • skatina moksleivių užimtumą pertraukų metu, inicijuoja įvairius renginius;
 • organizuoja ir dalyvauja įvairiuose renginiuose, akcijose.
Atnaujinta: 2019 03 29