Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokamos paslaugos

Kabinetai, aktų salė, sporto salė nuomojama pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašą.

Nuomos tvarkos aprašasnuomos tvarkos aprašo pakeitimai

Naudojimosi progimnazijos sporto aikštynų taisyklės išorės naudotojams

Atnaujinta: 2019 04 30