Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokamos paslaugos

Kabinetai, aktų salė, sporto salė nuomojama pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarkos aprašą.

Nuomos tvarkos aprašas