Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Kontaktiniai asmenys

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus, mokytojus dėl nuotolinio mokymo:

Direktorė Jolanta Vengalienė – 8 37 31 20 24, 8 682 15375,

elektroninis paštas - jolanta.vengaliene@dainavosprogimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

Violeta Trakinskienė – 8 682 15377,

elektroninis paštas -violeta.trakinskiene@dainavosprogimnazija.lt

Rima Žvirblienė – 8 674 46155,

elektroninis paštas - rima.zvirbliene@dainavosprogimnazija.lt

Aurelija Reinikovienė – 8 686 45264,

elektroninis paštas -aurelija.reinikoviene@dainavosprogimnazija.lt

Auksė Urbonienė – 8 612 45250,

elektroninis paštas -aukse.urboniene@dainavosprogimnazija.lt

Informacinių technologijų sistemų administratorius – Dainius Ulys, 8 650 84 312,

elektroninis paštas - dainius.ulys@dainavosprogimnazija.lt

Dėl elektroninio dienyno „TAMO”:

Informacinių technologijų sistemų administratorius – Dainius Ulys, 8 650 84 312,

elektroninis paštas - dainius.ulys@dainavosprogimnazija.lt

Direktorė Jolanta Vengalienė – 8 37 31 20 24, 8 682 15375,

elektroninis paštas - jolanta.vengaliene@dainavosprogimnazija.lt

Socialiniais klausimais - socialinės pedagogės:

Aurelija Reinikovienė, 8 686 45264,

elektroninis paštas - aurelija.reinikoviene@dainavosprogimnazija.lt

Vilma Acė, 8 652 57520,

elektroninis paštas - vilma.ace@dainavosprogimnazija.lt

Psichologiniais klausimais – psichologė Eglė Vaitenkienė, 8 682 10473,

elektroninis paštas - egle.vaitenkiene@dainavosprogimnazija.lt