Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija:

komisijos pirmininkė – Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

pirmininkės pavaduotoja – Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

sekretorė – Vida Jurkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja.

nariai:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas,

Vilma Acė, socialinė pedagogė,

Rimantė Bagdonienė, logopedė, spec. pedagogė,

Eglė Vaitenkienė, psichologė,

Aurelija Reinikovienė, socialinė pedagogė,

Aušra Alionytė, pradinių klasių mokytoja,

Asta Bagdonaitė, mokytojo padėjėja.

Viešųjų pirkimų komisija:

pirmininkas - Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

nariai:

Auksė Urbonienė, mokytoja,

Gražina Laurinavičiūtė, pradinių klasių mokytoja, profesinės sąjungos pirmininkė,

Violeta Kilinienė, matematikos, technologijų mokytoja,

Pranas Barakauskas, ūkvedys.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

komisijos pirmininkė –  Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

komisijos sekretorė  – Sonata Pliupelienė, pradinių klasių mokytoja,

nariai:                                    

Vida Jurkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja,

Alvyda Panfilaitė, Kauno miesto Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Darbo grupė progimnazijos darbuotojų skatinimui ir pašalpų skyrimui:

pirmininkė – Jolanta Vengalienė, direktorė,

nariai:

Aurelija Reinikovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Sandra Kačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

Gražina Laurinavičiūtė, pradinių klasių mokytoja, profesinės sąjungos pirmininkė.

Atnaujinta: 2020 08 26