Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Istorija

Kauno 34-oji vidurinė mokykla pradėta statyti ant Kauno tvirtovės baterijos liekanų 1972-ųjų metų rudenį. 328, kaip 4-osios aštuonmetės mokyklos mokiniai, 1972 – 1973 m. m. mokėsi 32-osios (dabar V.Kuprevičiaus pagrindinė mokykla) patalpose. 1973 m. rugsėjo 1-ąją į naujai pastatytą mokyklą susirinko mokytis 978 mokiniai, kuriuos mokė 47 mokytojai. Mokyklai pradėjo vadovauti lietuvių kalbos mokytojas Donatas Pranckevičius.

1976 m. mokyklą baigė I-oji abiturientų laida. 2013 metais mokyklą baigė paskutinė, 38-oji, abiturientų laida.Tais pačiais metais mokykla tapo pagrindine mokykla.

1992 metų gegužės 8 d. mokyklą pašventino Šv. Antano bažnyčios klebonas Krizentemas Juknevičius ir Kauno miesto mero potvarkiu ji pavadinta Dainavos vidurine mokykla.

1994 metais mokyklai pradėjo vadovauti lietuvių kalbos mokytojas Vytautas Kvederaitis.

Nuo 2015 metų birželio mėn. mokyklai vadovauja buvusi mokinė, pradinių klasių mokytoja Jolanta Vengalienė.

Nuo 2008 metų mokykla įsijungė į eTwinning ir Comenius projektų vykdymą. Šie projektai padeda ugdyti tarpkultūrinę, komunikacinę kompetencijas, skatina mokinius mokytis užsienio kalbų, skatina mokyklos bendruomenės narių ir partnerių bendradarbiavimą.

Nuo 2010 metų mokykla yra LIONS QUEST Lietuva partnerė ir įgyvendina projektą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“.

Nuo 2014 metų vasario mokykla yra UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo narė.

Nuo 2017 metų pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

Sėkmingai vykdome bendrus projektus su šalia esančiomis ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis: „Etiudas“, „Sadutė“, „Želmenėlis“, „Pasaka“.

Atnaujinta: 2021 03 08