Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Integruotas ugdymas

Teminė integracija – visuminio mokymo sistemos dalis, paremta savaitiniu vienos temos nagrinėjimu visose pamokose kartą per mėnesį.  Toks mokymas yra labiau įtraukiantis mokinius, skatinantis ne tik intelektinį, bet ir emocinį jų vystymąsi, socialinę brandą. Teminė integracija skatina ir mokytojus daugiau bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi, ieškoti vis naujų formų ir metodų, kaip galima nagrinėti temas. Žinios, siejamos su praktika, padeda vystyti mokinių gebėjimus, atskleisti jų potencialą. Dalis temų yra pritaikytos pagal Tarptautinio bakalaureato ugdymo programą, kitos yra sugalvotos atsižvelgiant į mūsų mokinių poreikius, aktualumą mūsų bendruomenei bei UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo, kuriam mes priklausome, vertybes.

Temų integracijos:

aštuntoje klasėje Atsisiųsti

septintoje klasėje Atsisiųsti

šeštoje klasėje Atsisiųsti

penktoje klasėje Atsisiųsti

Atnaujinta: 2019 09 09