Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Biblioteka

Vadovėlių išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas

Biblioteka suteikia galimybę naudotis knygomis, periodiniais, informaciniais leidiniais, skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, vadovėliais. Pasirengti pamokoms. Pasiruošti egzaminams, olimpiadoms, konkursams, šventėms. Gauti reikalingos informacijos apie studijas ir profesijas.

Mokyklos biblioteka teikia pirmenybę mokinių ir mokytojų mokslo, informacijos bei pažintinių poreikių tenkinimui.

Bibliotekos fonde sukaupta ir saugoma virš 19 000 knygų. Tai grožinė, mokomoji, metodinė, populiarioji literatūra.

Mokiniai aprūpinami visais būtinais vadovėliais. Šiuo metu vadovėlių fondą sudaro apie 22 000 egzempliorių.

Skaitykloje mokiniai ir mokytojai turi galimybę naudotis internetu informaciniais leidiniais ir knygų fondais.

Lankytojų dėmesiui bibliotekoje ir skaitykloje nuolat atnaujinamos teminės knygų parodos, propaguojančios kultūrą ir mokslą, ugdančios meilę knygai ir skaitymui.

I – IV klasių mokinių bibliotekėlės abonementas ir kompiuterizuota skaitykla priima lankytojus: 

pirmadieniais, trečiadieniais – 8.00-14.45

antradieniais, ketvirtadieniais – 9.00-15.45

penktadieniais – 8.00-13.30

pietų pertrauka – 11.00-11.30

Bibiliotekininkė – Gražina Pugačiauskienė

 V – VIII klasių mokinių bibliotekos abonementas ir kompiuterizuota skaitykla priima lankytojus:

pirmadieniais, trečiadieniais – 8.00-14.45

antradieniais, ketvirtadieniais – 9.00-15.45

penktadieniais – 8.00-13.30

pietų pertrauka - 11.00-11.30

Bibliotekininkė – Regina Janušaitienė

Atnaujinta: 2020 08 26