Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Bendrieji įstaigos dokumentai

Profilaktiškai tiriamų darbuotojų dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimo atlikimo planas Parsisiųsti

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas Parsisiųsti

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas Parsisiųsti

Mokinių pasiekimų gerinimo planas Parsisiųsti

Mokinių pamokų lankomumo bei priežiūros tvarka Parsisiųsti

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai Parsisiųsti

Atnaujinta: 2021 02 22