Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Bendrieji įstaigos dokumentai

Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas Parsisiųsti

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas Parsisiųsti

Atnaujinta: 2019 04 01