Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (es) forma Parsisiųsti

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės Parsisiųsti

Vaizdo duomenu tvarkymo taisyklės Parsisiųsti

Privatumo politika Parsisiųti

Duomenų apsaugos pareigūnas – Violeta Trakinskienė, 8 677 82950,

el. p. violeta.trakinskiene@dainavosprogimnazija.lt

Atsakingi asmenys:

Atsakomybės sritis Pareigos Vardas, pavardė Telefono numeris, el. pašto adresas
Duomenų subjektų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas Raštinės vedėja Žaneta Kisieliūtė 8 679 57150

zaneta.kisieliute@dainavosprogimnazija.lt

 

Mokinių asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas Kompiuterių sistemų specialistas Dainius Ulys 8 650 84312

dainius.ulys@dainavosprogimnazija.lt

 

Vykdomo vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymas ir apsauga Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Sandra Kačinskienė 8 677 75750

sandra.kacinskiene@dainavosprogimnazija.lt

 

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Daugiau informacijos galite rasti:

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

 

Atnaujinta: 2019 05 22