Kauno Dainavos vidurinė mokykla
2017 04 18 Metodinė diena Panevėžyje

Mokinių pavasario atostogų metu mūsų progimnazijos mokytojų kolektyvas lankėsi Panevėžio Vyturio progimnazijoje. Mokytojai dalyvavo seminare apie vertinimą, vėliau lankėsi Pakruojo ir Bistrampolio dvaruose, taip pat aplankė Joniškėlį. Pedagogai įgijo geros patirties, pasisėmė naujų idėjų ir pasidalino gera nuotaika.


2017 04 18 Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje!

Džiugu, kad progimnazijoje yra mokomasi ne tik rašyti, skaičiuoti ir skaityti, bet ugdomi ir kitokie jaunų žmonių gebėjimai. Štai antrokai su didžiuliu malonumu dalyvavo programoje „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2016″. 15 pamokų jie lavino savo ištvermę ir kitokius įgūdžius: kaip sulaikyti kvėpavimą, kaip orientuotis po vandeniu ir ištraukti nuskendusį daiktą, mokėsi atlikti įkvėpimo ir iškvėpimo pratimus į vandenį, slinkti ant krūtinės ir
Plačiau…


2017 04 18 Matematikos konkursas

Džiaugiamės, kad mūsų antrokų komanda dalyvavo matematikos konkurse „Mąstau ir skaičiuoju „, kuris vyko KTU inžinerijos licėjuje.


2017 04 18 Sferinis kinas lankėsi mūsų progimnazijoje

Visada smagu paįvairinti pasaulio pažinimo procesą netradiciškai. Tad džiaugiamės sulaukę Sferinio kino savo progimnazijoje. Visi pradinukai bei jų moky­to­jai turėjo gali­mybę atrasti šio kino pri­va­lu­mus, iš jo pasi­mo­kyti ir dau­giau suži­noti apie ast­ro­no­miją, tele­sko­pus ir visą mūsų galak­tiką. Sfe­ri­nio kino vaiz­dai visus tie­siog suža­vėjo: juk tik­rai ne kiek­vieną dieną pama­tysi didelį pri­pūstą kupolą aktų salėje, o jame pa­būti ir ste­bėti rea­lius vaiz­dus, kurie be spe­cia­lios
Plačiau…