Kauno Dainavos vidurinė mokykla
2020 06 16 Virtuali paroda

Integruoto technologijų, dailės ir gamtos projekto „Žemės menas“ 5 – 8 klasių mokinių darbų  paroda. Mokinius konsultavo mokytojai: Violeta Kilinienė, Asta Bagdonaitė, Alfreda Petrošienė ir Valentinas Ivanauskas.


2020 06 16 Tarpdalykinė teminė integracija “Aplinka”. 5 klasė

SEU pamokos „Mano gyvenamoji aplinka“ (mokytoja Alfreda Petrošienė) vyko balkone ar terasoje stebint namų aplinką. Mokiniai diskutavo apie tai, kad žmonių emocijos, nuotaika, pasiekimai priklauso nuo aplinkos, kurioje mes gyvename, mokomės. Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas ir už šalia namų esančią aplinką ir turime stengtis, kad būtų jaukiau ir gražiau. Visi gali pakelti nukritusią šiukšlę, pasodinti ir prižiūrėti gėles, vaikščioti takeliais, nemindžioti  vejos, sugrėbti  nukritusius
Plačiau…


2020 06 15 Tarpdalykinė teminė integracija “Aplinka”. 6 klasė

6ab klasės mokiniai (mokytoja Albina Kalvinskaitė) sinchroninėje lietuvių kalbos ugdymo pamokoje „Technologijos ir tekstas“ mokydamiesi diskutuoti kalbėjo apie šiuolaikines knygas ir internetą. Mokiniai dalinosi patirtimi, įgyta mokantis nuotoliniu būdu: gebėjimas naudotis įvairiomis programomis, teksto iliustravimas ne tik piešiniais ar nuotraukomis, bet ir garso, vaizdo medžiaga, taip pat įvairių laiškų bei informacijos siuntimas. Pokalbyje išryškėjo nuomonė, kad dabartiniam žmogui, gyvenančiam žinių visuomenėje, svarbu virtuali aplinka, sugebėjimas
Plačiau…


2020 06 15 Tarpdalykinė teminė integracija “Aplinka”. 7 klasė

7a klasės mokiniai (mokyt. Albina Kalvinskaitė) integruotoje lietuvių kalbos, istorijos, dailės ir informacinių technologijų pamokoje prisiminė Birželio 14 – ąją – Gedulo ir vilties dieną bei prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“. Remdamiesi medžiaga, pateikta klasės komandos erdvėje, prisiminė tragiškus įvykius, skaitytas R.Šepetys romano „Tarp pilkų debesų“, Dalios Grinkevičiūtės knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ ištraukas, išklausė mokytojos pasakojimą apie kasmet vykstantį Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo
Plačiau…