Kauno Dainavos vidurinė mokykla
2019 06 24 Atsisveikinimas su aštuntokais

Šiandien aštuntokai, jų tėveliai, mokytojai, klasių vadovai paskutinį kartą dalyvavo bendrame renginyje – pažymėjimų įteikimo šventėje. Skambėjo sveikinimai, linkėjimai ir prisiminimai. Nors atsisveikiname, bet nepamirštame. Linkime savo mokiniams aukštų siekių, kilnių tikslų, įveikiamų iššūkių ir svarbiausia – žmoniškumo. Juk tai, kas svarbiausia, nematoma akimis. Atverkite savo širdis pasauliui ir kitam žmogui!


2019 06 24 Geriausiai besimokančiųjų mokinių pagerbimo šventė

Jau tapo tradicija, kad baigę pusmetį mokiniai ir jų tėveliai renkasi į geriausiai besimokančių mokinių apdovanojimo šventę. Padėkomis ir buvusio mokinio mokama stipendija yra apdovanojamas gausus būrys gerai besimokančiųjų. Paskutinę mokslo metų dieną 5-7 klasių mokinius šventės metu sveikino mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė, vaikų sėkme džiaugėsi tėveliai ir bendraklasiai. Už puikų mokymąsi ir pavyzdingą elgesį padėkojome: 5A klasės mokinėms – Viktorijai Dervinskaitei, Evitai Mikalauskaitei, Ievai
Plačiau…


2019 06 21 Mokinių konferencija „SEU patirtis ir atradimai“

Priešpaskutinę mokslo metų dieną mūsų  progimnazijoje vyko baigiamoji 5-8 klasių mokinių konferencija „SEU patirtis ir atradimai“. Mokiniai dalinosi emocijomis, patirtomis progimnazijoje, pristatė rezultatus, dėkojo mokytojams, tėvams ir savo draugams, kad yra kartu!


2019 06 20 Konferencija „Aš dalinuosi, o tu? Patyriminio mokymo(si) praktika ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“

Birželio 19 d. mūsų progimnazijoje vyko tradicinė konferencija „Aš dalinuosi, o tu? Patyriminio mokymo(si) praktika ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“. Konferencijos organizavimo tikslas – pristatyti ir išanalizuoti sėkmingą ugdymo įstaigų veiklos patirtį diegiant patyriminio mokymo(si) strategijas sprendžiant mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo problemas. Konferencijos metu buvo ne tik išklausyti pranešimai, bet dalyviai praktiškai įtvirtino patyriminio mokymo(si) elementus. Kaskart vis pakartodami, kad svarbu ne tik žinios, emocijos, socialinis
Plačiau…