Tarpdalykinė teminė integracija „Lietuvos valstybė“. 5 klasė

Teminės integracijos pamokų savaitę „Lietuvos valstybė“ (kryptis „Aš ir mano Lietuva“) penktokai pradėjo įvadine pamoka aktų salėje. Pamoką vedė muzikos mokytoja Giedrė Gapšytė ir  „Muzikos mylėtojų klubo“ narės 8b klasės mokinė Gabija Andriukaitytė ir 7a klasės mokinė Meda Stravinskaitė. Pamokos metu mokiniai  gilino žinias apie Lietuvos valstybę ir jos muzikos kultūrą, aktyviai atsakinėjo į klausimus, prisiminė, kaip susikūrė Lietuvos valstybė, sužinojo, kas buvo Lietuvos valdytojai, prezidentai, sostinės, pažiūrėjo Lietuvos Valstybės simbolių, Lietuvai svarbių pastatų ir paminklų, Dainų švenčių, tautinių drabužių ir instrumentų nuotraukas, pasiskirstę į grupes atliko praktinę užduotį – dalyvavo viktorinoje „Lietuvos muzikinė kultūra“, buvo apdovanoti  spalvingomis dovanomis. Pamoka baigėsi karaoke – visus suvienijančiomis ir Lietuvai skirtomis dainomis.

SEU pamokose (mokytoja  Alfreda Petrošienė) mokiniai diskutavo tema „Ar aš laimingas, kad gyvenu laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje?“,  išsiaiškino, kad laisvoje šalyje  gerbiamas žmogaus orumas, žmogaus teisės galioja visiems, kad veikia žmogaus teisių apsaugos sistema ir įstatymai, gerbiama kito žmogaus laisvė. Mokiniai vienbalsiai pasisakė, kad gera gyventi Lietuvoje, nes galime patys kurti savo gyvenimus, jaučiamės saugūs, išgirsti ir suprasti. Vaikai piešė simbolius, kuriuose atsispindėjo meilė Tėvynei, meilė gimtajam kraštui.

Lietuvių kalbos ugdymo pamokose 5a klasės mokiniai (mokytoja Albina Kalvinskaitė), remdamiesi asmenine patirtimi, turimomis istorijos žiniomis, internetine medžiaga, kūrė informacijos žemėlapius Lietuvos tema. Mokinių darbuose išryškėjo valstybės simboliai, valdžios institucijos, etnografiniai regionai, tradicijos ir santykis su gimtuoju kraštu. 5c klasės moksleiviai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Auksė Urbonienė) mokydamiesi būdvardžių savybių apibūdino Lietuvą būdvardžiais, deklamuodami S.Nėries poemos „Eglė žalčių karalienė“ ištrauką prisiminė lietuvių mitologijos simbolius.

5a klasės mokiniai anglų kalbos pamokoje ( mokytoja Lina Kranauskienė) žiūrėjo filmuką anglų kalba „What is Lithuania? (My country you know nothing about). Taikydami būdvardžių laipsniavimo taisykles parašė mažiausiai 5 sakinius apie savo šalį paminėdami jiems labiausiai įsiminusius faktus: gražiausia lankytina vieta, skaniausias patiekalas, žymus žmogus ir pan.

Matematikos pamokose (mokytoja Nijolė Čimielienė) 5a klasės mokiniai dirbo tema „Lietuvos valstybės vėliava ir Gediminaičių stulpai“. Įdomu buvo sužinoti, kad  Lietuvos valstybės vėliavos audeklo pločio ir ilgio santykis yra 3:5, kad  prie, virš ar ant pastatų keliama Lietuvos valstybės vėliava yra 1 metro pločio ir 1,7 metro ilgio. Penktokai diskutavo, kokiomis dienomis prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų iškeliama Lietuvos valstybės vėliava, pasirinktu masteliu piešė Gediminaičių stulpus – vieną svarbesnių Lietuvos valstybingumo simbolių, naudotų Gediminaičių ir Jogailaičių valdovų, skaičiavo perimetrą ir plotą. 5b klasės mokiniai  matematikos pamokose (mokytoja Violeta Kilinienė)  taikė žinias apie mastelį,  dirbdami porose matavo atstumus tarp Lietuvos miestų žemėlapyje ir skaičiavo, kokie atstumai yra tikrovėje. Mokiniai prisiminė Lietuvos etnografinių regionų pavadinimus, juose esančias lankytinas vietas, lygino, kuris regionas užima didžiausią ir mažiausią plotą, apvalino Lietuvos gyventojų skaičių įvairių skyrių tikslumu.

Gamtos pamokose (mokytoja Vilija Domatienė) mokiniai aiškinosi, kokia yra Baltijos jūros augalija ir gyvūnija, paruošė apie tai pristatymus skaidrėse ir plakatuose, diskutavo, kaip Lietuvos vyriausybė rūpinasi Baltijos jūros apsauga ir gamtos išteklių gausinimu.

5b klasės mokiniai technologijų pamokose „Lietuvos tautinis kostiumas“ (mokytoja Violeta Kilinienė) aiškinosi, iš kokių audinių pasiūti tautiniai rūbai, kokios kostiumo sudėtinės dalys ir raštai. Kompiuterių klasėje, naudodamiesi skaitmeninių mokymo priemonių sudaryta programa, analizavo Lietuvos tautinio kostiumo bendruosius bruožus, regioninius panašumus ir skirtumus.

20200309_083029 20200309_083505(1) 20200309_084500 20200309_084634 20200310_200020

Paskelbta: 2020 03 17