Rekomendacijos tėvams

Dėl pasaulyje susiklosčiusių aplinkybių mūsų progimnazija nuo kovo 30 d. pradeda mokymą(si) nuotoliniu būdu. Kad jis vyktų sklandžiai, reikalingas didelis tėvų palaikymas, mokinių atsakingumas. Itin daug priklauso būtent nuo tėvų supratingumo ir mokymosi galimybių užtikrinimo savo vaikams, todėl:

 1. Mokinys turi turėti priemonę, kuria galėtų naudotis: kompiuterį, planšetę, mobilų telefoną.
 2. Mokiniui turi būti prieinamas interneto ryšys.
 3. Galbūt prireiks vaizdo kameros, ausinių, mikrofono – tai priklauso nuo turimų priemonių galimybių.
 4. TAMO dienynas – pagrindinė komunikavimo priemonė, todėl būtina jį tikrinti kasdien: būtent čia bus atsiųstos tėvams ir mokiniams savaitės užduočių lentelės ir užduočių nuorodos, vaizdo pamokų prisijungimo laikas ir nuorodos, atsiskaitymo būdai ir formos. Visa tai bus surašyta ir pamokų bei namų darbų laukeliuose. Skaitykite atidžiai.
 5. Nuotoliniam mokymui(si) mūsų progimnazija pasirinko Office 365 bei ZOOM platformas bei įvairias užduočių svetaines.
 6. Mokinys ir jo tėvai patys planuoja mokymosi procesą atsižvelgdami į užduotis ir joms atlikti skirtą laiką.
 7. Jiems skirtus darbus ir atsiskaitymus mokiniai gali atlikti jiems patogiu tempu, tačiau ne vėliau kaip iki nurodytos atsiskaitymo datos. Neatsiskaitę gaus neigiamus įvertinimus.
 8. Įvertinimas gali būti kaupiamasis, t.y. kai už įvairias užduotis kaupiami taškai, kurie vėliau konvertuojami į balus.
 9. Mokytojai visada pasiruošę teikti informaciją, konsultacijas TAMO arba su mokiniais susitartu būdu. Bendraukite.
 10. Susitarkite su vaiku dėl jo dienotvarkės – tai padės išlaikyti darbo ir poilsio pusiausvyrą.
 11. Iškilus techniniams nesklandumams prašome kreiptis į IKT koordinatorių Dainių Ulį.
 12. Duomenys, kur kreiptis, yra nurodyti mokyklos interneto svetainėje, FB puslapyje.
 13. Nuotoliniu būdu konsultacijas gali teikti logopedai ir kiti švietimo pagalbos specialistai.
 14. VISAIS iškilusiais klausimais labai prašome tartis, klausti, patarti, ne teisti.
 15. Mokinio mokymosi sėkmė mokantis nuotoliniu būdu labai priklauso nuo tėvų: kaip jie sudaro sąlygas mokytis, kaip kontroliuoja mokymosi procesą.
 16. Labai prašome pasitikėti mokytoju ir progimnazija – mes stengiamės sudaryti visas įmanomas sąlygas sėkmingam mokymuisi.
 17. Visi esame toje pačioje valtyje pirmą kartą. Bendradarbiaukime ir būkime sveiki.
Paskelbta: 2020 03 25