Tarpdalykinė teminė integracija „Garsas, oras, šviesa“. 6 klasė

6ab klasės mokiniai lietuvių literatūros pamokoje (mokytoja Albina Kalvinskaitė) atmintinai skaitydami B.Sruogos poemos „Giesmė apie Gediminą“ ištraukas, stengėsi tekste taisyklingai sudėlioti loginius kirčius, raiškiai deklamuoti, palaikyti santykį su klausytojais. Pamokoje mokiniai tobulino retorikos įgūdžius, vertino draugų gebėjimus meniškai perteikti tekstą. Šeštokai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Jolanta Ulienė) kalbėjosi apie gryno oro, šviesos ir garso (tiksliau tylos) reikšmę mokymuisi, išbandė kvėpavimo pratimus, padedančius nusiraminti ir susikaupti. 6b klasės moksleiviai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Auksė Urbonienė), mokydamiesi būdvardžių darybos ir rašybos, apibūdino garsą, orą ir šviesą būdvardžiais, aiškinosi, kodėl ne visi žodžiai, kuriais apibūdiname, yra būdvardžiai, o nagrinėdami M.Daukšos tekstą diskutavo, kad tautai lyg šviesa, oras ar garsas yra reikalinga tėvų žemė, papročiai ir kalba.

6a ir b klasių mokiniai rusų kalbos pamokose (mokytoja Rima Žvirblienė) mokėsi tarti sudėtingesnius abėcėlės garsus, sužinojo, kad garsas  - ne vien oro virpesys, bet sudaro šviesius ir tamsius žodžius, mokiniai surengė rusiškų greitakalbių varžytuves.

6b klasės mokiniai anglų kalbos pamokoje (mokytoja Lina Kranauskienė) kalbėjo apie žinomas atostogų kryptis. Prisiminė žodžius, kuriais galima apibūdinti orą/klimatą. Pripažino, kad muzika yra garsas, kuris gali sukelti emocijas ir prisiminimus. Klausėsi muzikinės ištraukos ir turėjo atsakyti į klausimus, kokias emocijas ji sukelia: Where are you? (Kur tu esi?) How do you feel? (Kaip tu jautiesi?) What can you see or smeel? (Ką tu gali matyti/ užuosti?). 6b klasė anglų kalbos pamokoje (mokytoja Jolanta Žukauskienė) braižė mąstymo žemėlapį tema „Metų laikai ir oras Lietuvoje’’, aprašė savo mėgstamiausią metų laiką.

Matematikos pamokose (mokytoja Nijolė Čimielienė)  6b klasės mokiniai  dirbo tema „Paprastosios trupmenos ir muzika“. Susipažinę su natų rašymo simboliais, pastebėjo jų ilgumo ryšį su paprastosiomis trupmenomis. Suprasdami, kad tarp dviejų brūkšnelių esančių natų ilgių suma lygi takto ilgiui, žinodami, kaip įvairių ilgių natos atitinka trupmenas,  dirbdami su muzikos vadovėliu dainų “Mergužėle lelijėle” ir “O tai mano oželis” natas užrašė paprastosiomis trupmenomis ir jas sudėdami apskaičiavo taktų ilgius. 6a klasės mokiniai matematikos pamokose sužinojo oro sudėtį, mokėsi apskaičiuoti kabinete esančio oro masę, sužinojo, kad pagal higienos reikalavimus kiekvienam mokiniui vidutiniškai turi tekti 4,5 m³. Integruotoje matematikos ir muzikos pamokoje tema “Trupmenos ir muzika”  mokiniai  rado ryšį tarp natų ilgumo ir paprastųjų trupmenų, susipažino su takto ilgiu. Skaitydami natas ir užrašydami jas paprastosiomis trupmenomis bei jas sumuodami skaičiavo takto ilgius. Kiekvienos pamokos pradžioje vyko pasisveikinimas plojant tam tikrą ritmą, sustiprėjo mokinių bendrystės jausmas. Išmaniojoje klasėje Office 365 aplinkoje šeštokai ruošė pristatymus apie Lietuvos ir pasaulio žymius matematikus.

6 klasių mokiniai technologijų (mokytoja Violeta Kilinienė) pamokose „Pavasario kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai“ aptarė pavasario švenčių prasmę, tradicijas ir patiekalus, orų ir šviesos pasikeitimus, atgimstančios gamtos garsus. Visoms grupelėms puikiai sekėsi gaminti sveikus ir gražiai dekoruotus patiekalus. Mokytojas Valentinas Ivanauskas su 6b klasės mokiniais aptarė, kokią reikšmę žmogaus gyvenime turi oras, garsas ir šviesa, nes dirbdami girdi įvairius garsus ir patys juos skleidžia, kvėpuoja, mato šviesą ir ja naudojasi.

6 klasės mokiniai tikybos pamokose (mokytoja Gabrielė Rakašytė) kalbėjo tema “Gailestingumas ir meilė šventųjų gyvenimuose – Jūs pasaulio šviesa“. Mokiniai susipažino su įvairiais šventaisiais, jų talentais ir visuomenine veikla, išgarsinusa juos visame pasaulyje. Įvardino savybes, kurias norėtų patys turėti ir ieškojo būdų, kaip galėtų jų siekti.

6 klasės mokiniai SEU pamokoje (mokytoja Alfreda Petrošienė) klausėsi pasakojimo ir paruošto pranešimo apie tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų poveikį paaugliams. Jie įvertino savo draugų išmintingus pasirinkimus ir, piešdami Saulę, išvardino gerąsias draugų savybes.

6 klasės mokiniai gamtos ir žmogaus pamokose (mokytoja Alfreda Petrošienė) sužinojo, kokia yra oro sudėtis ir braižė stulpelinę diagramą. Taip pat aiškinosi, kam reikalinga šviesos energija ir palygino garso bei šviesos greičius, pavaizdavo sudėtingą cheminę reakciją – fotosintezę -  schemoje arba ją piešė.

86730443_333968644162474_89627721130311680_n 86698204_133868454535682_3932670140109291520_n

Paskelbta: 2020 02 19