Tarpdalykinė teminė integracija „Garsas, oras, šviesa“. 5 klasė

Tikybos pamokose (mokytoja Gabrielė Rakašytė) vyko diskusija „Kuo žymūs žmonės (šviesuliai) augina mane tikėjimo kelionėje?”. Mokiniai mąstė, kokie iššūkiai kyla gyvenant tikinčiojo gyvenimą netikinčioje aplinkoje ir, remdamiesi šventųjų pavyzdžiais, įvardijo būdus, kaip sustiprinti savo tikėjimą.

SEU pamokose (mokytoja Alfreda Petrošienė) penktokai dirbo tema „Tikras draugas tas, kuris girdi, mato ir supranta”. Mokiniai diskutavo, kokios gero draugo savybės gali praturtinti draugystę. Mokytojos padedami  aiškinosi, kodėl draugas išgirsta, kai jam pasakoji, mato tavo nuotaikų svyravimus ir supranta, užjaučia. Piešdami giedantį paukštį parodė, kokios savybės jiems yra pačios svarbiausios.

5a klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokoje „Veiksmažodžio laikų rašyba“ (mokytoja Albina Kalvinskaitė), remdamiesi jau turimomis žiniomis, rašė  „minčių lietų‘‘, parinkdami veiksmažodžius, tinkamus daiktavardžiams garsas, šviesa, oras.  Po to mokiniai kūrė ketureilius arba galvojo sakinius su ryškiausiais veiksmažodžiais, mokėsi juos taisyklingai rašyti. 5b klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Jolanta Ulienė) kalbėjosi apie gryno oro, šviesos ir garso/tylos reikšmę mokymuisi, išbandė kvėpavimo pratimus, padedančius nusiraminti ir susikaupti. 5c klasės moksleiviai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Auksė Urbonienė), mokydamiesi daiktavardžio požymių, apibūdino orą, garsą, šviesą daiktavardžiais, o nagrinėdami stebuklinių pasakų savybes kūrė stebuklinę pasaką apie orą, garsą ir šviesą.

5c klasės mokiniai integruotose lietuvių kalbos ir technologijų pamokose „Pavasario kalendorinių švenčių tradicijos ir patiekalai. Užgavėnės. Velykos“ (mokytojos Auksė Urbonienė ir Violeta Kilinienė) rinko medžiagą, dirbdami grupėse paruošė pristatymus ir lygino Užgavėnių ir Velykų simbolius, tradicijas bei patiekalus. Mokiniai atsinešė namuose gamintų žagarėlių, spurgų, sausainių, Velykų pyragą, pasidalino receptais ir smagiai pasivaišino. Grupės vertino vieni kitų darbus pagal susitartus kriterijus.

5c klasė anglų kalbos pamokoje (mokytoja Jolanta Žukauskienė) vertė iš lietuvių kalbos į anglų kalbą dialogą tema „Metų laikai ir visuotinis atšilimas Lietuvoje’’.

5a ir 5c klasių mokiniai matematikos pamokose (mokytoja Nijolė Čimielienė) gilino gamtos ir žmogaus pamokose įgytas žinias apie žaibus, susipažino ir palygino  šviesos ir garso greičius ore ir vandenyje, skaičiuodami,  koks žaibo atstumas po to, kai žmogus išgirsta griaustinį, padarė išvadą, kad garsui sklisti 1 kilometrą prireikia maždaug 3 sekundžių. Suprasdami, kad žaibo smūgis pavojingas žmogaus gyvybei, diskutavo. kaip nuo jo apsisaugoti. Sužinojo, kad amalas – žaibavimas, kurio metu nėra girdimas griaustinis, kad dažniausiai pasaulyje žaibuoja Ruandoje, kad žaibai pastebėti ir kitose planetose -Veneroje ir Jupiteryje. 5b klasės mokiniai (mokytoja Violeta Kilinienė) matematikos pamokose diskutavo apie tai, kokie yra gamtiniai ir dirbtiniai  šviesos šaltiniai,  sužinojo apie oro ir gamtos taršą, kodėl verta tausoti aplinką.  Apsilankę Gismeteo interneto puslapyje, analizavo orų žemėlapio simbolius, visą savaitę stebėjo  dienos ir nakties oro temperatūrą, vėjo greitį, debesuotumą, kritulius, rodmenis pavaizdavo dienos ir nakties  linijine diagrama. Stebėdami dienos ilgumo pasikeitimus, apskaičiavo, kad kiekviena diena pailgėja 4 minutėmis.

Gamtos ir žmogaus pmokose (mokytoja Vilija Domatienė) mokiniai lygino įkvepiamo ir iškvepiamo oro sudėtį, deguonies reikšmę ląstelėms apsirūpinant energija, sužinojo, kad šviesa milijoną kartų greitesnė už garsą, todėl žaibas pasirodo pirmiau nei griaustinis, kad balta šviesa sudaryta iš 7 vaivorykštės spalvų, kad banginiai, delfinai ir šikšnosparniai komunikuoja ir orientuojasi ultragarso pagalba, o žmogaus ausis jo nejaučia.

5 klasės mokiniai fizinio lavinimo pamokose naudodami įvairų pačių pasirinktą sporto inventorių bandė improvizuoti įvairiausių sporto šakų bei muzikos ritmus, jų interpretaciją. Aptarė, kad oras, šviesa, garsas yra patys pagrindiniai žmogaus gyvenimo kriterijai.

85009301_193619572022616_6613599635489423360_n 86472178_574474403409215_892504713893773312_n

Paskelbta: 2020 02 19