Tarpdalykinė teminė integracija „Menininkai“. 6 klasė

6a klasės mokiniai (mokytoja Albina Kalvinskaitė) lietuvių kalbos ugdymo pamokoje „Menininkai“ kūrė sakmes apie savo gyvenamąjį rajoną: kaip buvusio kaimo vietoje kūrėsi miestas, kaip gimė Dainavos mokyklos pavadinimas, kodėl pastatyta Gerojo Ganytojo bažnyčia. Mokiniai išradingai bei įdomiai išsakė mintis, sukūrė originalius pasakojimus.

6b klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokose (mokytoja Auksė Urbonienė) aiškinosi ir apibūdino įvairias meno rūšis, rašė dailiu raštu tekstą, skirtą Sausio 13-ajai minėti, iliustravo baltų pasaulio sukūrimą, lygino su graikų mitologija, kūrė savo įsivaizduojamą pasaulio sukūrimo istoriją.

6a ir 6b klasių mokiniai (mokytoja Greta Jonaitienė) skaitė ir analizavo tekstą „Ekstremalus lyginimas“ (Extreme Ironing), mokiniai susipažino su sporto šaka, kuri niekada nebus olimpinė, tačiau nėra mažiau svarbi, net atvirkščiai – labai populiari užsienio šalyse. Aiškinosi, kokių savybių reikia norint gražiai, meniškai išlyginti drabužį.

Rusų kalbos pamokose (mokytoja Irina Jermoškina) 6a klasės  mokiniai atliko projektinį darbą. Jie susipažino su nauja leksika, skaitė rusų liaudies pasaką „Pagrandukas“ («Колобок»), žiūrėjo filmą ir iliustravo šį kurinį pasirinkdami patikusią ištrauką. Mokiniai praturtino rusų kalbos žodyną, klausymo, rašymo įgūdžius bei tarimą.

Šeštokai rusų kalbos pamokose  (mokytoja Rima Žvirblienė) kalbėjo apie įvairias meno šakas, žymius menininkus. Iš tekstų rinko ir rašė įvairius veiksmažodžius, susijusius su menu, juos iliustravo, pasakojo apie savo mėgstamiausią meno šaką.

6a ir 6b kl. mokiniai matematikos pamokose (mokytoja Nijolė Čimielienė) prisiminė, kokias žino geometrines figūras, jų savybes, kaip jos braižomos. Individualiai ar poromis piešė meno kūrinius, sudarytus iš geometrinių figūrų, pritaikė matematikos žinias  atlikdami perimetrų ir plotų skaičiavimus įvairiais ploto matavimo vienetais, patyrė kūrybinį džiaugsmą.

Per gamtos pamokas (mokytoja Vilija Domatienė) mokiniai nagrinėjo ir piešė vienalyčius ir dvilyčius žiedus, vienanamius ir dvinamius augalus, lygino juos demonstruodami ne tik gamtamokslinius, bet ir meninius gebėjimus.

Istorijos pamokose (mokytoja Aušra Kvederaitienė) šeštokai susipažino su viduramžių Europos meno stiliais – romanika ir gotika. Naudodamiesi vaizdiniais ir rašytiniais šaltiniais išskyrė svarbiausius jų požymius, atliko kūrybines užduotis.

SEU pamokos metu (mokytoja Alfreda Petrošienė) mokiniai aiškinosi, kokie yra meilės raiškos artimiems žmonėms būdai.  Rašydami laišką „Nuoširdus AČIŪ“, jie išreiškė meilę ir pagarbą artimiesiems ir suprato, kad nuoširdus „Ačiū“ yra labai svarbus darniems tarpusavio santykiams šeimoje.

Šeštokai tikybos pamokose (mokytoja Gabrielė Rakašytė) kalbėjosi apie bažnytinį meną, jo prasmę, galimybes menininkams dirbti bažnyčiose. Pasinaudoję galimybe mokiniai virtualiu būdu aplankė kelias šventoves Lietuvoje ir vieną garsiausių bei gražiausių šventovių pasaulyje – Siksto koplyčią Vatikane. Aptarė paveikslų ir freskų naudą bažnyčiose tuometiniam ir šiandieniniam žmogui.

Etikos pamokose (mokytoja Laima Motiejūnienė) šeštokai analizavo savo jausmus ir emocijas, stengėsi apibūdinti, kaip jas išreiškiame veiksmais kasdienėje veikloje, mokėsi išreikšti savo jausmus ir emocijas naudodami spalvas. Klausydami ramios muzikos piešė savo emocijų spalvų mandalą.

Per geografijos pamokas (mokytojas Edvinas Simonavičius) 6 klasių mokiniai analizavo/piešė Žemės planetos gelmių sandaros bei žemynų dreifo (judėjimo) schemas.

Technologijų pamokose (mokytoja Laima Motiejūnienė) šeštokai prisiminė sveikatai palankios mitybos principus ir taisykles, įvardino, koks maistas kenkia sveikatai, o koks padeda išlikti sveikiems ir energingiems. Kadangi visi supranta, kad svarbu formuoti tinkamą gyvenimo būdą ir skatinti sveikai maitintis, mokiniai kūrė savo socialinę reklamą – plakatą šia tema. Tokiu būdu kiekvienas galėjo pasijusti menininku ir kūrėju, skatindamas visų pirma save ir,žinoma, kitus rinktis tik sveiką gyvenimo būdą ir sveiką mitybą.

6 klasės mokiniai per integruotas technologijų pamokas (mokytojas Valentinas Ivanauskas) gamino šių metų simbolį – kiaulę.

Kūno kultūros pamokoje (mokytoja Vida Jurkevičienė)  mokiniai nagrinėjo, kokios yra pagrindinės sporto meno, sporto reprezentacijos kryptys.

20190110_231406 20190110_231656 49213368_2546012702082404_2636491706446381056_n 49432752_557495131328509_2589309218662121472_n 49688632_383241765782969_5697862438469238784_n 49734983_2278379792174198_8709410179763929088_n 49748541_552686301865594_3134521756014870528_n 49820718_511773522645084_4063985114462289920_n 49949752_408959743181289_4303932215596679168_n 50257217_137517713832564_9001938546868617216_n 50323528_374774746414625_7098567594294116352_n IMG_1442 IMG_1443 edf edf edf

Paskelbta: 2019 01 14