Patyriminė išvyka į Šiaulius

Kauno Dainavos progimnazijos mokytojai vyko į seminarą-edukacinę išvyką „Pilietinis mokinių ugdymas lankantis Šiaulių krašte“. Pasirinkta mokymosi forma – patyriminis mokymas – tai turbūt seniausia edukacijos forma, kai mokomasi veikiant, kai mokydamiesi patys kaupiame ir sisteminame išmokimą pritaikydami visus pojūčius. Mokymasis iš asmeninės patirties daro įtaką  mokymosi mokytis kompetencijos sėkmei, o progimnazijos mokytojai ugdymo procese ir akcentuoja patirtį. Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai, išmokimas. Akivaizdu, kad esminis mokymosi per patirtį momentas yra atradimas: gebėjimas įžvelgti ir patirti naujus dalykus, įgyti naujų patirčių, pažinti gyvenimą naujais aspektais, patirti naujų emocijų. Vesti atradimo keliu reikia išmokti. Toks ir buvo šios edukacinės išvykos tikslas – išmokti mokyti atradimo keliu. Tytuvėnų piligrimų centro gidė vadybininkė Rūta Krencienė surengė įsimintiną kelionę po Tytuvėnų vienuolyną, kuriame gausu paveikslų, o sienas puošia religinės tematikos freskos (kai kurios iš jų buvo atrastos tik nulupus 21 sluoksnį dažų), supažindino su vienuolių bernardinų gyvenimu, jų veikla, papasakojo apie celes, kuriose jie leido dienas, vienuolių maldos vietą. Gidė aprodė arkadinės galerijos kiemelį ir jame esančią Šventųjų Laiptų koplyčią. Tytuvėnų bažnyčios arkadinėje galerijoje įrengtas procesijų koridorius su 39 Kryžiaus kelio stotimis – vienintelis tokio tipo statinys Lietuvoje. Iš šventoriaus persikėlę į Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčią ir pasigrožėję baroko architektūra bei pasiklausę gidės pasakojimų apie buvusios bernardinų bažnyčios istoriją, mokytojai pasuko už didžiojo altoriaus į šv. Jono Pauliaus II koplyčią, kur saugoma popiežiaus relikvija. Edukacinės programos metu susėdę prie šventiniais akcentais papuošto stalo visi vaišinosi šventiniais pietumis taip tarsi dar kartą įprasmindami advento laikotarpio, skirto bendrauti su artimaisiais, su visais susitaikyti, susikaupti, skleisti ramybę ir gerumą, prasmę. Juk kažkada Tytuvėnų bernardinų vienuolynas šiuo ramybės laikotarpiu panirdavo į tylą, maldą, pasninką, atgailą. Tai buvo ir saviugdos, asmeninio tobulėjimo, dorovės ir santykių permąstymo metas. Tą jausmą buvo galima patirti būnant kartu šioje ypatingoje vietoje.

Vėliau Šiauliuose kolektyvas aplankė restauruotą Chaimo Frenkelio vilą, kurioje autentiškas interjeras žavi išlikusia medžio apdaila, puošniais lipdiniais, įspūdingų freskų fragmentais. Vilos ekspozicijose pristatoma Lietuvos provincijos dvarų ir tarpukario Šiaulių miesto kultūra, žydų paveldas. Ekspozicijoje pasakojama apie žymų XIX–XX a. sandūros Lietuvos fabrikantą, Sankt Peterburgo I gildijos pirklį Ch. Frenkelį, jo sukurtą visoje Rusijos imperijoje garsų odų išdirbimo fabriką, labdarą Šiauliams ir vietinei žydų bendruomenei bei šeimos rezidenciją.

Edukaciją vainikavo lankymasis „Rūtos“ šokolado muziejuje, kuriame buvo galima susipažinti su beveik keturių tūkstančių metų šokolado istorija, sužinoti, kaip šokoladą gamino majai ir actekai, kaip šokoladas ir jo vartojimo tradicijos keitėsi bėgant amžiams. Buvo įdomu sužinoti  apie pirmuosius Lietuvos šokolado fabrikus ir apie ilgiausiai šalyje veikiantį saldainių fabriką „Rūta“. Šokolado dirbtuvėse buvo suteikta galimybė bent trumpam tapti šokolado meistrais: pamatyti, kaip temperuojamas šokoladas ir gaminami rankų darbo saldainiai, patiems gaminti įvairius šokoladinius skanumynus, kuriuos buvo galima pasivežti namo. Trijų objektų junginys išryškino pagrindinius patyriminio mokymosi elementus: individualų besimokančiųjų mokymosi tempą ir būdus, lanksčius mokymo(si) modulius, mokymosi proceso fasilitatoriaus darbą. Patyriminio mokymo(si) procese keičiasi ir mokytojo funkcijos. Be to, kad mokytojas daugiau dėmesio turi skirti patirties analizei, mąstymui, aptarimui, įvairių ypatumų išryškinimui ir kt., tam, kad taptų patyriminio mokymo(si) veiksniu, jis turi tapti mokymosi fasilitatoriumi, reflektyviai iš patirties ir per patirtį besimokančiojo pavyzdžiu. Kitaip sakant, mokytojas:

§  turi turėti teigiamas nuostatas patyriminio mokymo(si) atžvilgiu,

§  būti pats įvaldęs patirtinio mokymo(si) strategijos ir jos diegimo bei valdymo ugdymo(si) procese kompetencijas,

§  pats tapęs savo veiklą ir patirtį reflektuojančiu ugdymo(si) proceso dalyviu.

 49545996_2691420500869845_2676284934926106624_n 49342015_2119555531436062_7417032135027982336_n 49296024_294331071228937_7194208540221767680_n 49211207_222217105370831_6426539795270336512_n 49103469_278859599452274_4369362842600603648_n
Paskelbta: 2018 12 31