Dėl išmokos vaikui skyrimo ir mokėjimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių. Siekdami , kad išmoką vaikui gautų visi Lietuvos Respublikoje gyvenantys vaikai, maloniai prašome kreiptis dėl išmokos į seniūniją arba dookumentus pateikti internetu.

Paskelbta: 2018 11 06