Kauno Dainavos vidurinė mokykla

2 proc. parama

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe 2018 metais skyrėte progimnazijai 2823,65 eurų. Iš šių pinigų 849 eurus skyrėme kompensacijai už metalinių spintelių Jūsų vaikų daiktams pirkimą. Už 355 eurus suremontuoti kabinetai, nupirkti sportiniai marškinėliai už 242 eurus, mokyklos gimtadieniui išleista – 310 eurų, atliktas gabių vaikų atrankos tyrimas (275 Eur). Sieksime ir toliau atnaujinti bei modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. 2019 m. planuojame įsigyti tautinius rūbus, dalį pinigų skirti vaikų skatinimui (prizai, dovanos) ir toliau skirti kompensaciją už metalinių spintelių Jūsų vaikų daiktams įsigyjimą.

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 2 procentus GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Kauno Dainavos progimnazijos administracija.

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą progimnazijai.

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo tipas: 2

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190137793

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio dalį skirti progimnazijai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 versija 04 prašymą. Pildymo instrukciją rasite čia. Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Formu_sarasas.aspx prašymą ir atsispausdinkite jį.

  1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą.
  2. Pažymėkite mokestinį laikotarpį (2018), pažymėkite 6S laukelį (mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą) ir nurodykite, kokį mokesčio dalies dydį (2 ar  1 procentą) skiriate progimnazijai.
  3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
  4. Užpildytą prašymą nuneškite į Mokesčių inspekciją, išsiųskite paštu (Valstybinė mokesčių inspekcija, Europos pr. 105, LT – 44500,  Kaunas) arba atneškite į progimnazijos raštinę iki balandžio 30 d.

ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 versija 04 prašymą internetu:

  1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, versija 04. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 2 d.

 

Atnaujinta: 2019 03 25