Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Parama

TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami GPM paramos galimybe 2020 metais skyrėte progimnazijai 3461,42 Eur.

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA UŽ 2020 METUS Parsisiųsti

LĖŠŲ PANAUDOJIMO PLANAS 2021 METAMS Parsisiųsti

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite pajamų mokesčio dalį ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą progimnazijai.

Kauno Dainavos progimnazijos administracija.

Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys:

 • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.);
 • Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.);
 • Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.).

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keisis prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS.

Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, skatindama pajamų mokesčio dalį skirti elektroniniu būdu, užtikrins specialistų pagalbą visiems prašymus teikiantiems gyventojams (ir/ar gyventojų grupėms). Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki liepos 1 d.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.

KAIP TAI PADARYTI?

 • Per tinklalapį deklravimas.vmi.lt naudojant internetinės bankininkystės prisijungimus (detalūs žingsniai – žemiau).
 • Įteikiant prašymo formą FR0512 tiesiogiai VMI vietos skyriui.
 • Nusiunčiant paštu į VMI adresu: Neravų g. 8, LT-66257, Druskininkai.

PARAMOS SKYRIMAS INTERNETU

Clipboard01

 1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos EDS.
 2. Junkitės per savo banką arba elektroninius valdžios vartus.
 3. Kairėje pusėje spustelėkite „Pildyti formą“, tuomet – „Prašymas skirti paramą“.
 4. Spustelėkite „Forma elektroniniam pildymui“.
 5. Atsidarę dokumentą, E1 laukelyje pažymėkite gavėjo tipą (paramos gavėjas).
 6. E2 laukelyje įrašykite gavėjo identifikacinį numerį 190137793.
 7. E4 laukelyje ‒ 1,2 proc.
 8. E5 laukelyje galite pasirinkti paramą skirti iki 2024 m.
 9. Užpildę duomenis, spustelėkite „Pateikti deklaraciją“.

Atnaujinta: 2021 03 31